CODE VS Reborn

Rank User Name Rating
CODE VS ★ GOLD 1 siman 1000
2 tanzaku 935
3 y_kawano 907
4 y.s 883
4 kera 883
6 ATS 867
7 piroz 859
8 iwashi31 856
CODE VS ★ SILVER 9 togatoga 855
10 mito_memel 851
11 bowwow908 838
12 sumoru 805
13 tek1031 803
14 latipes 802
15 tsukammo 800
16 kusano 744
17 mai 743
18 tekitouk 735
18 u2iq 735
20 fal_rnd 734
21 fabbiamo 732
22 nyashiki 731
23 kwrig 709
24 shohei909 700
25 dasapon 697
26 Taiyo 686
27 thunder 682
28 daisyo 669
29 tomato 663
30 PItS 662
CODE VS ★ BRONZE 31 skewes 650
32 suika 648
33 aaa 635
34 saharan 612
35 moyashi 586
36 pemoris 584
37 hirokazu1020 580
38 sa-wise 577
38 Risen 577
40 hiro116s 549
41 Rainin 543
42 ao1415 540
43 colun 537
44 ki-ki33 534
45 imai448 529
46 fmhr 522
47 johnnyhibiki 520
48 zeosutt 516
48 burokoron 516
50 assy 512
51 baku1101 500
52 secretary 486
53 aquaCS 481
54 TK-R 479
55 takoshi 473
56 WA_TLE 469
57 shindannin 466
58 nnmizuki 465
59 yowa 463
60 TumoiYorozu 461
61 sash 455
62 NEETSDKASU 454
63 Aquarius 451
64 TomA 432
65 mkan_0141 418
66 remin 413
67 miyalist 407
68 kokoshot 405
69 emakryo 404
70 mamekin 401
71 utsubo_21 381
72 dnish 380
73 primulasoft 377
74 tonko2 374
75 CID8705 369
76 ganmodokix 350
77 dolpen 348
78 tobiuo 347
79 uni014 341
80 mono1120 338
81 Accup 333
82 ecto0310 325
82 YDKK 325
84 31536000 313
85 yoichiso 304
86 Arc 301
87 sbtie 298
88 puyokw 297
89 t-yng 295
90 titia 264
91 fenger0126 258
92 d0iasm 252
93 hayashikidai 250
94 ebata 247
95 gotutiyan 245
96 tamakihime 220
97 fjhr 216
98 kuroneko913 214
98 ytoku3 214
100 PG_23 212