CODE VS Reborn

Rank User Name Rating
CODE VS ★ GOLD 1 piroz 1000
2 y.s 938
3 tekitouk 899
4 iwashi31 881
5 mito_memel 811
6 nyashiki 758
7 ATS 721
8 siman 712
CODE VS ★ SILVER 9 fal_rnd 703
10 tsukammo 661
11 tek1031 654
12 suika 585
13 thunder 555
14 sa-wise 503
15 PItS 492
16 ki-ki33 491
17 aaa 448
18 WA_TLE 444
19 TumoiYorozu 424
20 TomA 404
21 baku1101 384
22 daisyo 383
23 bowwow908 379
24 johnnyhibiki 372
25 secretary 363
26 mkan_0141 357
27 kera 356
28 aquaCS 355
29 skewes 352
29 TK-R 352
CODE VS ★ BRONZE 31 dnish 349
32 takoshi 343
33 tomato 339
34 Taiyo 338
35 my316g 335
35 UIROMAN 335
37 nnmizuki 330
38 yowa 327
39 primulasoft 324
40 mai 309
41 Risen 305
42 kwrig 293
43 uni014 291
44 sumoru 290
45 tonko2 286
45 tanzaku 286
47 utsubo_21 278
48 dolpen 265
49 tobiuo 253
50 fabbiamo 252
51 mamekin 251
52 31536000 249
53 kotamanegi 229
54 ganmodokix 214
55 ecto0310 213
56 sbtie 194
57 fmhr 190
58 kobajin 187
59 fenger0126 179
60 PG_23 174
60 Charon 174
62 ebata 164
63 ao1415 161
64 kokoshot 158
65 fjhr 139
66 ytoku3 137
67 gotutiyan 135
68 fuh__ 125
69 yoichiso 117
70 titia 111
71 hayashikidai 110
72 mohutarou_AC 0